Jašteričky

Naše výukové metódy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hejného matematika

Ide o hravú, praktickú, výborne prepracovanú metodiku
(vypracovanú vysokoškolským profesorom matematiky a schválenú MŠ), vďaka
ktorej si deti samy vyvodzujú matematické zákonitosti a postupy.
A tiež ich to veľmi baví. Pracuje sa 

v niekoľkých prostrediach z reálneho sveta, spočiatku s reálnymi pomôckami (napr. Kocky,

Schody, Autobus). Náročnosť každej úlohy sa vždy dá odstupňovať tak, aby sa
nikto ani netrápil, ani nenudil. Deti sa učia aj diskusii, argumentácii,
kontrole (nehovoríme im, čo je ne/správne, iba sa pýtame). Mám certifikovaný
kurz tejto metodiky. 

SFUMATO

SFUMATO, alebo splývavé čítanie, je už 50ročná, MŠ schválená metodika výuky čítania, ktorá umožňuje deťom dokonalé senzorické spracovanie textu vlastným tempom. Od začiatku imituje zrelý spôsob čítania, len spomalene (dieťa postupne zrýchľuje individuálnym tempom, ako sa mu 

proces čítania automatizuje). Pôvodne bola vytvorená za účelom reedukácie porúch čítania, kde výborne funguje a dokáže im pri správnom spôsobe vyučovania aj predchádzať. Výuka zahŕňa okrem čítania a písania aj tematické zábavné učenie vo všetkých modalitách (výtvarná, hudobná, dramatická, pohybová). Mám certifikovaný kurz a ešte ma čaká praktická letná škôl

Comenia Script

Ide o nespojité písmo, schválené MŠ. Jeho výhodami sú jednoduchšie tvary (deti sa nemusia učiť 4, ale len 2 písmená, lepšie sa sústredia na obsah toho, čo píšu), širšie a spočiatku aj väčšie písmená, sklon je voliteľný, diakritika sa píše hneď (dieťa nezabudne), čitateľnosť zostáva 

aj vo vyšších ročníkoch veľmi dobrá,  písmenká sa s plynulosťou písania nadväzujú prirodzene. Výskum potvrdil, že pri písaní CS sa v mozgu aktivuje dokonca viac oblastí a ruka sa pohybuje prirodzenejšie ako pri viazanom písme (takže sa netreba obávať mýtického nedostatočného prepojenia hemisfér). Písanky sú krásne tematicky aj graficky spracované (pomocné linajky), ku každému písmenu patrí obrázok, ktorý ho pomenovaním aj tvarom pripomína. Mám certifikovaný kurz.

Jolly Phonics

Veselá angličtina, ktorá v Comenia Scripte učí deti od 2.-3. ročníka písať a čítať po anglicky. Pre menšie detičky je určený program Jolly Music. Budeme počúvať a spievať anglické pesničky, konverzovať. Mám maturitu a certifikát z AJ na úrovni B2, občas simultánne tlmočím na vzdelávacích 

akciách (C1/C2). Kurz Jolly Phonics ma ešte len čaká.