Jašteričky

Kto sú jašteričky?

Sme vzdelávacia skupina s dennou dochádzkou sídliaca vo Veľkej Lehôtke, časť Mraznica. Tvorí nás priateľská komunita rodičov a detí, ktorí sa rozhodli pre alternatívne a domáce vzdelávanie. 

Zabezpečujeme vzdelávanie pre predškolákov a deti na 1.stupni ZŠ (s pokračovaním aj na 2. stupni). 

V našej vzdelávacej skupinke vedieme deti k spoznávaniu tajomstiev prírody, meniaceho sa kolobehu roka a ochrane všetkého živého. Veríme, že les je dokonalou učebňou, a keď je v pohybe telo, tak aj myseľ funguje lepšie, a tak sa zvyšuje vnútorná motivácia, deti sa učia z vlastného záujmu. Preto značná časť nášho vyučovania prebieha v okolitých lesoch. 

Učíme sa hrou, zážitkami, zmysluplne, prakticky zo života, objavovaním a spoznávaním. Veríme tomu, že príroda je pre výučbu veľmi podnetným a zaujímavým priestorom, kde sa deti cítia radostne, spokojne a môžu sa spontánne prejavovať. Preto veľa času trávime v prírode učením, voľnou hrou a pohybom na čerstvom vzduchu. Deti nemusia memorovať učivo, pretože ho zmysluplne pochopia cez zážitky a objavovanie a prirodzene sa im informácie uložia do ich dlhodobej pamäte.

Naše vzdelávacie aktivity sú inšpirované prvkami zážitkovej, intuitívnej a lesnej pedagogiky.

Naše priestory

Naše Jašteričky sa vzdelávajú v nádhernom lesnom prostredí, plnom podnetov k dobrodružnému bádaniu. 

Každodenný pobyt v prírode preukázateľne zlepšuje  fyzické aj psychické zdravie detí.  Zlepšuje aj ich schopnosť učiť sa, sústrediť sa. 

Preto každý deň po rannom kruhu najprv vybehneme na hodinku do lesa a až potom sa ideme venovať aj ‚serióznemu učeniu‘ (i keď nič nie je serióznejšie učenie než voľná hra v lese!). Rozhodne to nie je stratený čas, práve naopak. 

Spoločné priestory zdieľame s Lesnou škôlkou Kremienok, čo zároveň umožňuje umiestniť aj mladších súrodencov „pod jednu strechu“.

Naše princípy

Dnešný svet považuje za najvyššiu hodnotu úspech a výkon. A to už od kolísky. Rodičia sa boja, aby v niečom vývin svojho dieťaťa náhodou nezanedbali. A pri tom sa akosi zabudne na to, čo je naozaj v živote dôležité – aby bol človek (dieťa) milovaný, prijímaný taký, aký je – jednoducho, aby bol šťastný. To je náš hlavný cieľ, dovoliť deťom prežiť šťastné, slobodné detstvo.

K sebariadenému poznávaniu patrí samozrejme prostredie, ktoré poskytuje dostatok podnetov na výber. To je príroda, pamiatky, múzeá, dielne, výstavy, podujatia, knihy, internet, tvorivý materiál, umelecké diela, hudobné nástroje, pomôcky, nástroje, náradie, spoločenské hry, ponúkané aktivity… To všetko sa snažíme deťom poskytovať v dostatočnej a zároveň nie nadmernej miere (aby sme sa na druhej strane vyhli preťažovaniu detí, tak častému v dnešnej dobe). 

Deti sa u nás učia v prirodzene zmiešanej skupine, takej, aké sa formovali v ľudských spoločenstvách odpradávna. V takomto kolektíve dochádza k úžasne efektívnemu „peer learning“ – mladšie deti sa učia od starších lepšie než od dospelých; staršie si vedomosti dokonale utvrdzujú vyučovaním mladších.

Školským predmetom sa venujeme v rámci určitej témy (veľká mesačná, týždňová, písmenková podtéma…), čiže ich navzájom  prepájame  aby sa poznatky dobre uložili do pamäte.  K tomu patrí aj projektové vyučovanie, čiže spoločná výroba niečoho týkajúceho sa témy (sopka, lesné spoločenstvo živočíchov, Eiffelova veža, lapbook na vybrané slová…). Základom tém bude kolobeh roka v prírode, tradície a sviatky, ale aj ďalšie témy z najrôznejších oblastí a samozrejme aj od detí samotných.