Jašteričky

Kontakt

Jašteričky – slobodné deti

Prievidza – Veľká Lehôtka (časť Mraznica)

Viktória Briatková

Tel: 0910 900 139

email: 6viktoria@gmail.com