Jašteričky

Takto vyzerá náš týždeň

Týždenný program pokrýva hodinové dotácie všetkých bežných školských predmetov, no u nás sa neučia oddelene ako v škole, ale prepojene, v rámci tém zo skutočného života. Každý deň okrem stredy majú deti dopoludnia ponuku čítania, písania, matematiky, predškoláckych pracovných listov (viac o metódach výuky v albumoch a iných príspevkoch). Popoludní máme vždy chvíľku na dramatizáciu (k písmenku, básničke, rozprávke, etudy…) a výtvarné tvorenie, v piatok pečenie alebo vyrábanie. A čo robíme v tú stredu? Inšpirujeme sa francúzskym školstvom, kde majú deti v stredu voľno, aby sa mohli venovať svojim záujmom. U nás to znamená priestor na prírodné bádanie, skúmanie tém, s ktorými prídu deti samotné, čítanie rozprávok, počúvanie hudby, spievanie a tancovanie, donesenie hier a hračiek do skupinky alebo občas výlet do okolia.

 

Takto vyzerá náš deň

Náš týždenný a denný program máme vyvesený na nástenke a hneď nad ňou sú hodiny. Deti sa teda vždy vedia ľahko zorientovať (sprievodca im pomôže s určením času na hodinách, keď si nie sú isté). Program je zostavený premyslene tak, aby si deti najprv ráno mohli dostatočne nasýtiť svoje potreby – najesť sa, pohrať sa, vybehať sa vonku, uvoľniť sa. Krátky rozhovor, čítanie alebo relaxácia v rannom kruhu nás príjemne naladia na celý deň, stmeľuje nás to ako skupinu. Ponuka edukačných aktivít prichádza až potom. Náš program zároveň berie ohľad aj na škôlku, s ktorou susedíme v jednej budove, v jednom areáli. Takže domškoláci práveže žijú v reálnom svete, kde sa treba naučiť aj empaticky prispôsobiť iným ľuďom.