Jašteričky

Kto sprevádza naše jašteričky?

Sprievodkyňou v našej slobodnej vzdelávacej skupine som ja, Viktória Briatková – mám 33 rokov, som psychologička, hipoterapeutka (tomuto poslaniu sa venujem posledných 8 rokov) a samozrejme mamina týchto dvoch nezbedkov – 6ročného Jurka a takmer 3ročnej Elenky (a jasné, manželka nášho skvelého tatina, aby sme nezabudli!).
Už na univerzite ma zaujímali témy pozitívnej psychológie – ako posilňovať, udržiavať psychické zdravie, predchádzať psychickým aj psychosomatickým problémom. Tento prístup sa snažím aplikovať aj v hipoterapii (pedagogicko-psychologickom jazdení a aktivitách s koňmi) a v tréningu koní. A samozrejme, odkedy mám vlastné deti, intenzívne sa zaujímam aj o vývinovú psychológiu, rešpektujúcu výchovu a slobodné vzdelávanie.
Pre slobodné vzdelávanie a sprevádzanie slobodných detí som sa rozhodla práve z tých vyššie spomínaných dôvodov. Pretože som hlboko presvedčená – a množstvo súčasných vedeckých výskumov to potvrdzuje – že iba z hlbokej vnútronej motivácie môže vzísť naozaj kvalitné učenie a šťastný, spokojný človek (i jeho okolie). Viac o princípoch slobodného vzdelávania nájdete v albumoch a ďalších príspevkoch.
Okrem čítania kníh a sledovania rozhovorov, webinárov a konferencií o slobodnom vzdelávaní, som absolvovala aj niekoľko kurzov, aby som mohla deťom ponúkať kvalitné podnety k vzdelávaniu:
Kurz Hejného matematiky pre domáce vzdelávanie
Kurz Comenia Scriptu (nespojitého písma)
Kurz a letnú školu SFUMATa (splývavého čítania).
Viac o týchto metódach výuky sa dočítate v albumoch, na stránkach indicia.sk a abcmusic.cz a v ďalších príspevkoch na tejto stránke.

Ako sprievodkyňa detí sa snažím nebyť v role učiteľa, ktorý všetko vie najlepšie, ale skôr vystupovať ako dôveryhodný dospelý, ktorý dbá na ich bezpečie, na ktorého sa vždy môžu obrátiť, ktorý im ponúkne podnety (ale nenúti, nemanipuluje, neupláca), povzbudí, podporí, ale aj dá úprimnú spätnú väzbu. Zároveň som moderátorom detských diskusií, dávam im vzory rešpektujúcej komunikácie, konštruktívneho riešenia konfliktov, nabádam k empatii, vzájomnému rešpektu a porozumeniu, spoluprácii, prosociálnemu správaniu. Nepodporujem deti v súťaživosti, nehodnotím ich známkami ani smajlíkmi, nálepkami, či pečiatkami (alebo nebodaj cukríkmi!), vediem ich k sebahodnoteniu, porovnávaniu so svojimi minulými výkonmi, k stanovovaniu vlastných cieľov.